Financiering te bepalend voor gemeentelijk ouderenbeleid

eenzameoudereIn de gemeentelijke discussie over ouderenzorg speelt geld een veel te grote rol, vindt Niek de Wit, hoogleraar Huisartsgeneeskunde en afdelingshoofd van het Utrechtse Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen. “Het lijkt wel alsof de financiering bepalend is voor het beleid. Terwijl het juist omgekeerd zou moeten zijn”, stelt hij in een interview dat ik met hem had voor vngutrecht.nl. 

De Wit is van mening dat gemeenten zich met name op de kwaliteit van leven zouden moeten focussen. “Waar ik mij vooral zorgen om maak, zijn de mensen die buiten de boot dreigen te vallen. Ouderen die geen beroep kunnen of willen doen op mantelzorg en langzaam maar zeker steeds meer vereenzamen. In elk systeem heb je te maken met mensen die er niet goed in passen. Maar je moet zorgen dat die groep niet te groot wordt. Want dat zijn de mensen die het eerste het slachtoffer worden als je de zaken niet goed regelt.”

  • Klik hier voor mijn interview met Niek de Wit.

De Wit was een van de sprekers op de bijeenkomst ‘Trends in de ouderenzorg’ van het NUZO (Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen) en de VNG afdeling Utrecht. Hier werd besproken hoe gemeenten het voor elkaar kunnen krijgen om ouderenproof te worden. De bijeenkomst vond plaats op donderdag 10 maart 2016 in de raadzaal van het gemeentehuis van Zeist.

Een van de andere sprekers was Peter Boerenfijn, voorheen Aedes, nu directeur-bestuurder van Habion, een landelijk werkende woningcorporatie, gespecialiseerd in ouderenhuisvesting. Volgens hem vraagt de vergrijzing van de samenleving om een nieuwe benadering van het bestaande vastgoed in de ouderenzorg. “Voorheen werd dit soort gebouwen iedere 30 jaar gesloopt. Dat is niet alleen zonde maar ook kapitaalvernietiging. We moeten de bejaardenhuizen van weleer niet opblazen maar juist nieuw leven inblazen.”

  • Klik hier voor het door Harms Communicatie verzorgde verslag van de bijeenkomst. 
  • Wilt u ook een journalistiek verslag van uw bijeenkomst? Neem contact op: 06-51256931 of info@ericharms.nl.

Onderweg naar een nieuwe site

In aanbouw

Op dit moment werken we aan een nieuwe huisstijl en website voor Harms Communicatie en over Eric Harms.

Dat was ook hard nodig. Want de informatie die op deze website is te vinden, mag ondertussen wat verouderd worden genoemd.

De contactinformatie klopt wel nog steeds. Dus mocht u meer informatie willen over wat Eric Harms voor u kan betekenen, neem dan vooral contact op:

mobiel: 06-51256931
e-mail: info@ericharms.nl

Blok neemt eerste exemplaar ‘Vastgoed voor de Buurt’ in ontvangst

De publicatie ‘Vastgoed voor de Buurt’ van De Vernieuwde Stad en Platform31 biedt een staalkaart van twintig uiteenlopende kleinschalige buurtprojecten in onder meer Arnhem, Den Haag, in Groningen, Heerlen, Amsterdam en Schiedam. De staalkaart laat zien hoe divers corporaties investeren in de leefbaarheid van buurten, samen met gemeenten, de buurt en uiteenlopende maatschappelijke organisaties.

Harms Communicatie verzorgde de twintig projectbeschrijvingen in deze uitgave, waarvan het eerste exemplaar op 10 februari 2016 werd overhandigd aan minister Blok van Wonen.

Het eerste exemplaar werd aan minister Blok (midden) overhandigd door Hamit Karakus, algemeen direceur van Platform31 (links) en Marien de Langen, voorzitter van De Vernieuwde Stad (rechts).

Het eerste exemplaar werd aan minister Blok (midden) overhandigd door Hamit Karakus, algemeen direceur van Platform31 (links) en Marien de Langen, voorzitter van De Vernieuwde Stad (rechts).

  • Klik hier voor het persbericht op de website van De Vernieuwde Stad.
  • Klik hier voor de publicatie in pdf-formaat.