Tag Archives: Utrecht

Financiering te bepalend voor gemeentelijk ouderenbeleid

Facebook Блеск
Facebook Детейлинг
Facebook Автостудия Глянец
Instagram Блеск
Instagram Детейлинг
Instagram Автостудия Глянец

Een lesje omdenken voor gemeenten

Instagram Блеск
Instagram Автостудия Глянец
Facebook Блеск
Instagram Детейлинг
Facebook Детейлинг
Facebook Автостудия Глянец

De keerzijde van het nieuwe werken

Dat was nog eens een illustratief artikel op property.nl over de gang van zaken rond de nieuwbouw van Capgemini in Utrecht. In het kort: Capgemini wil tegen de zin van de gemeente in nieuwbouw plegen, zet het gemeentebestuur onder druk door te dreigen met vertrek – wat rampzalig zou zijn voor de lokale arbeidsmarkt – en mag daarom nu wel nieuw bouwen (in het toekomstige Leidsche Rijn Centrum).  

Het relaas illustreert in de eerste plaats de onmacht van de overheid om werkelijk iets aan de situatie op de kantorenmarkt te doen. Een bedrijf laat zich in zijn vestigingsbeleid niet de les voorschrijven. En als puntje bij paaltje komt krijgt het behoud van werkgelegenheid bij de overheid altijd voorrang boven de  bestrijding van de leegstand. En misschien is dat maar goed ook.

Maar het artikel maakt vooral ook duidelijk dat de ellende voor de kantorenmarkt nog lang niet voorbij is. Het nieuwe werken komt eraan en zal nog veel ingrijpender gevolgen hebben dan menigeen verwacht.  Zelfs de inschatting dat het nieuwe werken bij kantoororganisaties zal leiden tot een afname van de ruimtebehoefte met 20 procent lijkt nog  te behoudend. CapGemini gaat immers uit van liefst 50 procent minder ruimtebeslag. Het nieuwe werken zou met andere woorden wel eens een grotere impact op de leegstand op de kantorenmarkt kunnen hebben dan de economische recessie ooit heeft gehad.

Het valt daarom te betwijfelen of het langverwachte maar nog altijd niet gepubliceerde Actieprogramma Leegstand Kantoren ook maar enig soelaas kan bieden. Het is waarschijnlijk al achterhaald nog voordat het door alle betrokken organisaties en instanties van een akkoord is voorzien. Bovendien is voor alles de markt aan zet, stelt minster Schultz expliciet in antwoord op Kamervragen van de PvdA over het Actieprogramma. En als er iets is wat het Utrechtse voorbeeld heeft aangetoond dan is het wel dat juist die markt zich niet laat dwingen.